اطلاعیه امتحانات

اطلاعیه مهم روابط عمومى دانشگاه آزاد اسلامى واحد گرمى در خصوص امتحانات لغو شده:

پیرو لغو امتحانات دانشگاه به علت ارتحال حضرت آیت الله هاشمى رفسنجانى رحمت الله تعالى علیه و عزاى عمومى برنامه برگزارى امتحانات لغو شده به شرح زیر اعلام میگردد:

  • امتحانات روز دوشنبه ٢٠ دى ماه به روز شنبه ٢ بهمن در همان ساعت و مکان قبلى
  • امتحانات روز سه شنبه ٢١ دى ماه به روز یکشنبه ٣ بهمن در همان ساعت و مکان قبلى
  • امتحانات روز چهارشنبه ٢٢ دی ماه به روز دوشنبه ۴ بهمن در همان ساعت و مکان قبلى


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات