قابل توجه دانشجویان عزیز

قابل توجه دانشجویان عزیز این واحد دانشگاهی با توجه به اختلالات ایجاد شده در سیستم شبکه ای این واحد دانشگاهی ضمن عذر خواهی از دانشجویان عزیز با پیگیری های انجام شده و پس از بررسی  توسط حوزه  فناوری اختلالات به شرح ذیل می باشد.

۱-ایراد در سویچ های برقراری ارتباط شبکه های سرور

۲-در حالت  stand by قرار گرفتن مودم اینترنت واحد که با پیگیری از مخابرات به حالت ۲۴ ساعت قرار گرفت

۳-مشکل پرداخت الکترونیکی درگاه بانکی که پس از پیگیری حل گردید.

 


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات