حضور گسترده دانشگاهیان واحد گرمی در مراسم ارتحال حضرت آیت اله هاشمی رفسنجانی

حضور گسترده کارکنان،اساتید و دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرمی در مراسم ارتحال حضرت  آیت اله هاشمی رفسنجانی


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات