پیشنهادات توسعه ای سازنده فرماندار و نقش مشورتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی در حضور استاندار


مهندس ابراهیم امامی در جلسه شورای اداری شهرستان گرمی با ارائه پیشنهادات متعدد به مدیران کل خواستار تخصیص اعتبارات لازم در حوزه های زیرساختی مخصوصا راه های مواصلاتی بخش ها به مرکز شهرستان، اصلاح مسیر رضی- امیرکندی و بزرگراه قفقاز شد.

فرماندار محترم دستور تصویب و تامین اعتبارطرح ویژه توسعه شهر گرمی تا دریاچه گیلارلو را از آقای استاندار محترم تقاضا نمود و دلایل توجیهی آن را به اختصار عالمانه ارائه نمود. و از زحمات اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی برای همکاری در تهیه طرح مذکور تقدیر نمود. این طرح  به پیشنهاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی با مدیریت شخص مهندس امامی فرماندار محترم گرمی و با همکاری تمام ادارات مربوطه و با همکاری افتخاری استاد سلمان فیضی آماده ارائه شد.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی به ویژه اساتید گروه عمران و معماری آماده است با تیمی مرکب از اساتید هیات علمی واحد و کارشناسان دیگر مطالعه نهایی این طرح و طرح های مشابه دیگر را بر عهده گیرد. نا گفته نماند صلاحیت علمی گروه عمران و معماری برای انجام طرح های پژوهشی و مطالعاتی برون دانشگاهی یک ماه پیش از سازمان دانشگاه آزاد اسلامی اخذ شده است.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات