انتخاب عضو هیات علمی واحد گرمی به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

جناب آقای دکتر سید هاشمی
انتخاب جنابعالی به سمت رئیس سازمان نظام مهندسی را تبریک عرض نموده توفیق خدمت روزافزون در این مسئولیت و مسئولیت های مهم تر آتی را از خداوند برایتان مسئلت دارم.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات