جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر

جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر و برگزاری حلقه صالحین با موضوع اقتصاد مقاومتی باحضور مهندس بهنام دانا مربی صالحین بسیج دانشجویی دانشگاههای شهرستان گرمی و بهنام منصوری مسئول بسیج دانشجویی دانشگاههای شهرستان گرمی و جمعی از دانشجویان بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات