نشست بصیرتی به مناسبت حماسه ۹ دی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

نشست بصیرتی به مناسبت حماسه ۹ دی به همت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی با شرکت دانشجویان بسیجی و سخنرانی حاج آقا توحیدی در محل اتاق جلسات دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی برگزار شد.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات