حلقه صالحین به مناسبت حماسه ۹ دی به همت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

حلقه صالحین به مناسبت حماسه ۹ دی به همت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی با شرکت دانشجویان بسیجی در محل نمازخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی برگزار شد.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات