نشست شورای اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلای استان اردبیل

نشست شورای اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلای استان اردبیل به میزبانی واحد مشکین شهر با حضور مسئولین روابط عمومی استان و مدیرکل روابط عمومی دانشگاههای آزاد اسلامی استان اردبیل./ دی ماه ۹۵


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات