عضویت دانش آموخته واحد گرمی در بنیاد ملی نخبگان کشور

جناب آقای مهندس رضا فتوحی

دانش آموخته رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی نرم افزار کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی؛

عضویت نهایی جنابعالی در بنیاد ملی نخبگان کشور را تبریک عرض نموده و سلامت و تداوم موفقیتهای علمی شما را در کسب درجات علمی بالاتر از خداوند متعال خواستاریم.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات