عضویت در کانال تلگرام رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

از تمامی اساتید، همکاران و دانشجویان دعوت می گردد به کانال تلگرام رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی بپیوندند تا در جریان جدیدترین اخبار، بخشنامه ها و قوانین مربوط به دانشگاه قرار گیرند.

https://telegram.me/iaugermi


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات