اطلاعیه(آخرین مهلت ارائه درخواست دفاع)

دانشجویان محترم کارشناسی ارشد که شرایط دفاع از پایان نامه خود را در نیمسال ۱-۹۶-۹۵ دارند ، تا ۹۵/۱۰/۲۰ فرصت دارند درخواست دفاع خود را به همراه سایر مدارک  به امور پایان نامه تحویل دهند. در غیر اینصورت امکان دفاع از پایان نامه در نیمسال اول ۹۶-۹۵  نبوده  و مشمول تمدید در نیمسال بعدی خواهد شد.

امور پایان نامه

 


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات