برگزاری مراسم هفته پژوهش در واحد گرمی

با هدف ترویج فرهنگ پژوهش و ایجاد انگیزه در اعضای هیأت علمی و پژوهشگران و فناوران، آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاههای گرمی همزمان با هفته پژوهش و فناوری در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی برگزار شد.

در این مراسم امامی فرماندار شهرستان گرمی از اهمیت توجه به پژوهشگران خبرداد و گفت: بایستی اهمیت موضوع پژوهش و تحقیقات در جزء جزء فعالیت ها مورد توجه قرار گیرد و سرلوحه امور و برنامه ریزی ها باشد.

امامی در ادامه گفت یک تا سه درصد درآمدهای هر دستگاه دولتی به امر پژوهش اختصاص یافته که این مقدار باید افزایش یابد و در کنار سرمایه گذاری مالی، سرمایه گذاری در زمینه نیروی انسانی و تربیت پژوهشگر نیز باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

دکتر نصرتی رییس دانشگاه ازاد اسلامی واحدگرمی ازبرنامه ریزیهای منظم ودرازمدت در امرپژوهش دراین واحد دانشگاهی خبر داد و گفت باید در سایه بردباری زمینه را برای شکوفایی استعداد اندیشمندان، محققان و پژوهشگران آماده کردزیرا پیشرفت علمی بدون تحقیق امکان ندارد.

در ادامه ضمن معرفی برگزیدگان عرصه پژوهش و فناوری در زمینه‏‌های مختلف از جمله برگزیدگان دانشگاه‌ها در جشنواره‌‏های ملی، مخترعان، مبتکران، نگارندگان پایان‏‌نامه‏‌ها و رساله‏‌های برتر دانشجویی، کتابداران نمونه، کارشناسان نمونه آزمایشگاه، مجله علمی پژوهشی برتر، مولفان و مترجمان کتب برتر دانشگاهی و پدیدآورندگان مقالات کیفی برتر، از آنان قدردانی شد.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات