کسب مقام سوم در اوّلین رویداد کسب و کار خلّاق فرهنگی توسط دانشجوی واحد گرمی

۹۱۵۶۶۴۹d-8b38-4258-8bba-359cbed30e5a

جناب آقای مجتبی الف خانی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

کسب مقام سوم گروهی در کشور توسط حضرتعالی در اوّلین رویداد کسب و کار خلّاق فرهنگی (از ایده تا عمل) در “دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان” را محضر حضرتعالی و خانواده محترمتان تبریک عرض نموده و از ایزد منّان برایتان موفقیّت روز افزون آرزومندیم.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات