جلسه هم اندیشی دبیرکل هیئت مؤسس با رؤسای واحدها و مراکز منطقه ۱

f05ab871-bf6d-4d98-9b60-41cfbaf975afدکتر یحیی نصرتی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی در جلسه هم اندیشی دبیرکل هیئت مؤسس با رؤسای واحدها و مراکز منطقه ۱ دانشگاه اظهار داشتند: دانشگاه آزاد اسلامی در دهه های گذشته هزینه هنگفتی برای ایجاد زیرساخت های لازم برای فعالیت شبکه ای فراهم کرده است ولی در اغلب موارد به صورت غیر شبکه ای عمل می شود. اینک ضرورت دارد برای پیشگیری از بحران از این ظرفیت عظیم به صورت شبکه ای استفاده شود تا واحدها به جای رقابت ناسالم با هم به صورت مجموعه ای واحد و تحت شبکه ای گسترده عمل کنند. ضرورت این کار در درامدهای غیر شهریه ای دوچندان است.
ایجاد یک هلدینگ قوی برای کسب درآمدهای غیر شهریه ای به گونه ای که هر واحد دانشگاهی شعبه ای از آن هلدینگ باشد ضرورتی دوچندان دارد. بازاریابی شبکه ای و خدماتی نظیر گردشگری، برگزاری آزمون آمادگی کنکور، مشاوره های فنی مهندسی، حقوقی، حسابداری و حسابرسی، بهداشتی و درمانی و خدمات سودآور دیگر به صورت هماهنگ در سطح کشور در این روش قابل اجراست. در این صورت دیگر نیازی به تعدیل نیرو نخواهد بود بلکه می توان با برنامه ریزی و آموزش از این ظرفیت انسانی موجود استفاده کرد.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات