دیدار روسای دانشگاه های شهر گرمی با امام جمعه محترم در آستانه روز دانشجو

d93a3e3c-e9b2-4dcf-8014-672011302d48 ۲۲b3764f-5b6d-492f-9219-9c401f8ff050 ۱۱۴d8004-80cd-4c9c-b6fc-2a8176aeb626


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات