دیدار ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی با فرمانده هنگ مرزی

این دیدار راس ساعت ۱۱ مورخه ۹۵/۹/۱۶ برگزار شد. در این جلسه بر عملیاتی کردن تفاهم نامه منعقد شده میان این واحد دانشگاهی و هنگ مرزی شهرستان گرمی تاکید شد. در این راستا حمایت هنگ مرزی از دو کنفرانس که در سال آینده در واحد گرمی برگزار خواهد شد اعلام گردید و قرار شد در هفته آخر آذر ماه کارگاه یک روزه اصلاح رفتاری به مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی به ضورت مشترک با هنگ مرزی در دانشگاه انجام گیرد.

۷۸f9d3e9-2761-4a7b-a4da-b5d7db73f476 e52e3da2-d5f1-4bd2-b419-de141278bb9f ۴۶d06814-39cc-4f49-8638-fe093c8a4fe7


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات