برگزاری جلسه شواری پژوهشی استان در واحد گرمی

img_4671

جلسه شواری پژوهشی استان با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکترنصرتی و رئیس شورای پژوهش و فناوری جناب آقای دکتر ضعیفی زاده  و دبیر محترم شورا و معاونان پژوهشی واحدها و اعضای کمیته ساها در اتاق جلسه واحد در تاریخ ۱۳/۹/۹۵ راس ساعت ۱۰ برگزار شد. در اول جلسه ریاست محترم واحد ضمن خوش آمد گویی به اعضای شورا از علاقمندی مسئولان شهرستان به حوزه پژوهش اشاره کردند سپس جناب آقای دکتر ضعیفی زاده  لزوم اهمئیت بر فعالیت های پژوهشی را بیان کرده و گفتند که هر شخص باید موارد قانونی را در مورد فعالیتهای پژوهشی خود کاملا رعایت کند،  سپس تاکید بر انعقاد تفاهم نامه با سازمان ها و ادارجات را بیان کردند در ادامه جلسه دبیر شورا جناب آقای دکتر راهنمایی دستور کار جلسه را ایفاد کرده که در این حوزه تصمیماتی اتخاذ شد که از مصوبات این جلسه میتوان به تصویب برگزاری دو کنفرانس با عناوین تحقیقات کاربردی در علوم انسانی و راهکارهای توسعه اقتصادی استان اردبیل با رویکرد ایده های اجرایی و دانش بنیان اشاره کرد.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات