مسابقه تنیس روی میز

 cbca5c3a-00fe-4328-8b09-e3f143bd99c7مسابقه انتخابی تنیس روی میز ویژه اعضا هیات علمی و کارکنان روز سه شنبه مورخه ۹۵/۹/۲ برگزار شد. از بین کارکنان و هیات علمی آقایان حبیب حیدرنژاد و اسکندر جمالی و بهرام اوجاقی به مسابقه استانی را یافتند.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات