کسب مقام دوم کارکنان واحد گرمی در مسابقات فوتسال

۲e7401cf-83a7-4b04-b53a-623f147cea1a

کسب مقام دوم واحد گرمی در مسابقات فوتسال کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان اردبیل


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات