دیدار مشورتی دکتر یحیی نصرتی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

۲e06aaa0-eec4-4930-ba03-fae4692c876a

دیدار مشورتی دکتر یحیی نصرتی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی با دکتر اسماعیل ابراهیمی یکی از رئیسان موفق  ادوار گذشته این واحد دانشگاهی


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات