قابل توجه متقاضیان ادامه تحصیل در واحد گرمی

ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی از طریق وب سایت اینترنتی azmoon.org صورت می پذیرد و کد محل دانشگاهی واحد گرمی ۳۹۱ می باشد.

بعد از ورود به سایت azmoon.org و خرید کارت اعتباری ثبت نام شما عزیزان می توانید با انتخاب رشته آزمون و محل آن نسبت به ثبت نام اولیه اقدام نمایید.

زمان ثبت نام محدود می باشد فلذا در اسرع وقت اقدام کنید.

شماره تلفن های دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی: ۲ – ۳۲۶۳۹۷۲۱

روابط عمومی واحد: ۳۲۶۳۹۷۳۴

معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی واحد: ۳۲۶۳۹۷۲۳

دفتر ریاست واحد: ۳۲۶۳۹۷۳۳

دفتر پژوهش و فناوری واحد: ۳۲۶۳۹۷۲۵


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات