گروه مکانیک و برق

اعضای هیات علمی:

  • اسکندر جمالی شکرآب رزومه
  • سلام اله محمدی آیلار رزومه
  • مهدی جاوید رزومه
  • رضا علایی رزومه – مدیر گروه
  • اتابک نجفی
  • داریوش فرجی
  • حبیب بهپور

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات