گروه مدیریت

اعضای هیات علمی:

  • احد نوروززاده         رزومه
  • مهدی حسینی (مدیر گروه مدیریت)
  • نادر بهاری
  • قادر وظیفه دمیرچی

 

 

 

 

 

 

رشته های تحصیلی:

کارشناسی ارشد ناپیوسته:

۱٫         مدیریت دولتی

۲٫         مدیریت اجرایی

کاردانی ناپیوسته:

۱٫         مدیریت بازرگانی

۲٫         مدیریت دولتی

۳٫         امور گمرکی

کاردانی پیوسته:

۱٫         علمی کاربردی امور اداری

   

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات