گروه عمران و معماری

اعضای هیات علمی:

  • شهرام عبازاده
  • میرمحمد سیدهاشمی (معاون عمرانی واحد اردبیل)
  • مهرداد آزادی هیر
  • پرویز احدی
  • مسعود قادری رزومه
  • رسول باقری (مدیر گروه عمران و معماری)
  • عباس حسینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشته های تحصیلی:

کارشناسی ارشد ناپیوسته:

۱٫         مهندسی عمران – سازه

کارشناسی پیوسته:

۱٫         مهندسی عمران

۲٫         مهندسی معماری

کارشناسی ناپیوسته:

۱٫         معماری

۲٫         مهندسی اجرایی عمران

۳٫         مهندسی تکنولوژی ساختمان

۴٫         مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری

کاردانی ناپیوسته:

۱٫         کاردان فنی کارهای عمومی ساختمان

کاردانی پیوسته:

۱٫         علمی کاربردی نقشه کشی معماری – معماری

۲٫         علمی کاربردی نقشه کشی عمومی – نقشه کشی و طراحی صنعتی

۳٫         نقشه برداری

۴٫         علمی کاربردی ساختمان – کارهای عمومی ساختمان

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات