گروه عمران و معماری

اعضای هیات علمی:

  • میرمحمد سیدهاشمی
  • مهرداد آزادی هیر
  • پرویز احدی
  • مسعود قادری رزومه
  • رسول باقری
  • عباس حسینی

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات