گروه ریاضی

اعضای هیات علمی:

  • رسول جاهد محمدرضالو رزومه
  • حسین منفرد بیله سوار
  • محمدرضا نوری زاده رزومه
  • لیلا فرخی

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات