گروه حقوق و معارف اسلامی

اعضای هیات علمی:

  • یداله صفری
  • منصور عشق پور
  • صالح فرهادی آجرلو
رشته های تحصیلی:

کارشناسی ارشد ناپیوسته:

۱٫         حقوق خصوصی

کارشناسی پیوسته:

۱٫         حقوق

کاردانی ناپیوسته:

۱٫        تربیت معلم آموزش دینی و عربی

 

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات