گروه حقوق و معارف اسلامی

اعضای هیات علمی:

  • یداله صفری
  • یحیی نصرتی
  • منصور عشق پور
  • محمدرضا مرندی
  • صالح فرهادی آجرلو
رشته های تحصیلی:

کارشناسی ارشد ناپیوسته:

حقوق خصوصی

کاردانی ناپیوسته:

تربیت معلم آموزش دینی و عربی

کارشناسی پیوسته:

حقوق

 

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات