گروه حسابداری

اعضای هیات علمی:

  • عبدالرحیم کامران زاده
  • سعید لازمی (معاون اداری و مالی)
  • فرهاد امیری
  • هادی همدم
رشته های تحصیلی:

کارشناسی ارشد ناپیوسته:

۱٫         حسابداری

کارشناسی پیوسته:

۱٫         حسابداری – حسابرسی

۲٫         حسابداری – دولتی

۳٫         حسابداری – مالیاتی

کارشناسی ناپیوسته:

۱٫         علمی کاربردی حسابداری

کاردانی ناپیوسته:

۱٫         حسابداری

کاردانی پیوسته:

۱٫         علمی کاربردی حسابداری

   

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات