کارشناس امور دانشجویی

 

img_0113حسین عیوض زاده

سوابق تحصیلی: لیسانس حقوق

تلفن: ۰۴۵۳۲۶۳۹۷۳۰

 

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات