کارشناسان آموزش

 

فرزاد دولتی

سوابق تحصیلی:  کارشناسی ارشد

تلفن: ۲-۰۴۵۳۲۶۳۹۷۲۱ داخلی ۲۱۶

گروه آموزشی: مکانیک،کیمپیوتر،

 

 


 


img_4219

بهرام اوجاقی

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد عمران-

تلفن:۰۹۱۴۱۵۸۲۵۶۷  –  ۲-۰۴۵۳۲۶۳۹۷۲۱ داخلی ۲۱۷

گروه آموزشی: حقوق،عمران،معماریسعید سعیدی

سوابق تحصیلی:کارشناسی ارشد

گروه آموزشی: تربیت بدنی،حسابداری،

 

 

علی بیدار

سوابق تحصیلی:کارشناسی فناوری

 آموزش،مدیریت،آموزش ابتدایی

تلفن تماس:۰۹۱۹۷۵۶۰۴۲۰

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات