کارشناسان آموزش

 

فرزاد دولتی

سوابق تحصیلی:  کارشناسی ارشد

تلفن: ۲-۰۴۵۳۲۶۳۹۷۲۱ داخلی ۲۱۶

 


img_4219

بهرام اوجاقی

سوابق تحصیلی: کارشناسی عمران-دانشجوی ارشد عمران

تلفن:۰۹۱۴۱۵۸۲۵۶۷  –  ۲-۰۴۵۳۲۶۳۹۷۲۱ داخلی ۲۱۷

گروه آموزشی: مدیریت،حسابداری


 سعید سعیدی

سوابق تحصیلی:کارشناسی ارشد

 

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات