کاردانی پیوسته

 1. تربیت بدنی
 2. علمی کاربردی حسابداری
 3. علمی کاربردی گرافیک – گرافیک
 4. هنرهای تجسمی نقاشی
 5. علمی کاربردی طراحی و دوخت – طراحی دوخت
 6. علمی کاربردی متالوژی – ریخته گری
 7. علمی کاربردی الکتروتکنیک – تاسیسات الکتریکی
 8. علمی کاربردی الکتروتکنیک – برق صنعتی
 9. علمی کاربردی کامپیوتر – نرم افزار کامپیوتر
 10. علمی کاربردی نقشه کشی معماری – معماری
 11. علمی کاربردی نقشه کشی عمومی – نقشه کشی و طراحی صنعتی
 12. نقشه برداری
 13. علمی کاربردی ساخت و تولید – قالبسازی
 14. علمی کاربردی ساخت و تولید – ماشین افزار
 15. علمی کاربردی مکانیک خودرو – مکانیک خودرو
 16. علمی کاربردی امور اداری
 17. علمی کاربردی صنایع شیمیایی – صنایع شیمیایی
 18. علمی کاربردی صنایع فلزی – صنایع فلزی
 19. علمی کاربردی تاسیسات – تبرید
 20. علمی کاربردی تاسیسات – تهویه مطبوع
 21. علمی کاربردی ساختمان – کارهای عمومی ساختمان

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات