کاردانی ناپیوسته

 1. حسابداری
 2. تربیت معلم آموزش دینی و عربی
 3. تربیت معلم آموزش و پرورش ابتدایی
 4. تربیت معلم آموزش علوم تجربی
 5. علمی کاربردی ماشینهای کشاورزی – مکانیسین ماشینهای کشاورزی
 6. علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر
 7. مدیریت بازرگانی
 8. مدیریت دولتی
 9. تکنولوژی امور زراعی
 10. تکنولوژی تولیدات دامی
 11. کاردان فنی الکترونیک
 12. کاردان فنی کارهای عمومی ساختمان
 13. ساخت و تولید
 14. امور گمرکی
 15. علمی کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات
 16. کاردان فنی صنایع اتومبیل

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات