مرکز انگوت

۵ea8a7f4-d309-4be2-803a-54565cf7639e

شماره تماس: ۰۴۵۳۲۶۵۲۹۹۴

دورنما: ۰۴۵۳۲۶۵۳۱۴۷

وب سایت: http://www.iauangut.ac.ir

پست الکترونیک: ravabet@iauangut.ac.ir

آدرس: شهرستان گرمی، انگوت، انتهای خیابان شهید ذاکر

 

 


مسئول مرکز انگوت:

 علیرضا عصمت

کارکنان:

  • ایام نوری
 • حسن شکری
 • محمد دلیر
 • محمد ساعی

رشته های تحصیلی:

کاردانی ناپیوسته:

  • امور بانکی
  • حسابداری
  • معماری
  • علمی کاربردی عمران – سد و شبکه
 • علمی کاربردی عمران – آب و فاضلاب

کاردانی پیوسته:

  • علمی کاربردی حسابداری
 • علمی کاربردی کامپیوتر – نرم افزار کامپیوتر

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات