معاون اداری و مالی

 

سعید لازمی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

دانشجوی دکتری تخصصی حسابداری

آدرس الکترونیکی: mali@iaugermi.ac.ir

 

 


فعالیتهای علمی و پژوهشی و اجرایی

فعالیت های پژوهشی:

الف-مقالات:

۱-جریانهای نقد آزاد: اهمیت، کاربرد و نقش آن در مدیریت سود .فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی(انجمن حسابداری ایران)

۲-نقش مدیریت دانش ضمنی در سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی. ولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

۳-حسابداری منابع انسانی: مدل­ها، روش­ها و گزارشگری. همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

۴-مزایا و معایب سیستم هزینه­یابی بر مبنای فعالیت. همایش منطقه­ای حسابداری و مدیریت

۵- آیا استانداردهای جهانی حسابداری می­توانند مبنایی اصولی باشند؟ همایش منطقه­ای حسابداری و مدیریت

۶- تکنیکها و مزایای حسابداری مدیریت زیست محیطی. اولین همایش منطقه­ای تحقیق و توسعه

۷- چارچوب گزارشگری عملکرد جامع برای حسابداری زیست محیطی و اجتماعی. اولین همایش منطقه­ای تحقیق و توسعه

۸- نقش حسابداری مدیریت در اصلاح الگوی مصرف. راهکارهای حسابداری و اصلاح الگوی مصرف

۹-Investigation of the relationship between Earnings Management and Free Cash Flows in Firms with High Free Cash Flows and Low Growth Listed in Tehran Securities Exchange

ب)طرحهای پژوهشی:

بررسی رابطه بین مدیریت سود با وجه نقد حاصل از عملیات، رشد شرکت و اندازه شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ج)امور پایان نامه:

راهنمایی و مشاوره و داوری چندین پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حسابداری

فعالیت های اجرایی:

 • مدیر گروه حسابداری و مدیریت واحد گرمی از سال ۹۱ تا ۹۲
 • معاون اداری و مالی واحد گرمی از سال ۹۳
 • عضویت در انجمن ها و کمیته ها:
 • عضو فعال بسیج اساتید
 • عضو انجمن حسابداری ایران
 • عضو شورای دانش بنیان دانشگاه ازاد اسلامی استان اردبیل
 • عضو شورای پژوهشی واحد گرمی
 • عضو شورای فرهنگی واحد گرمی

فعالیت آموزشی:

 • تدریس دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی
 • تدریس دروس کارشناسی دانشگاه پیام نور گرمی
 • تدریس دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات