مدیر کل توسعه مدیریت و منابع

مهدی شیرگیر

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

تلفن: ۰۴۵۳۲۶۳۹۷۲۸-۰۹۱۲۰۳۷۴۰۰۸

توسعه مدیریت و منابع

واحد توسعه منابع انسانی با هدف یکپارچه‌سازی و انسجام فعالیت‌های مرتبط با منابع انسانی و با تمرکز بر بهبود مستمر در سیستم‌های جذب، توسعه و نگهداشت منابع انسانی تشکیل شده است. اهم فعالیت‌ها و برنامه‌های این اداره را به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

 • کمک به طراحی و تعیین راهبردها، خط مشی‌ها و اهداف مرتبط با منابع انسانی در قالب استراتژی منابع انسانی در راستای سیاست‌ها و اهداف کلان دانشگاه و کمک به اجرا و تسهیل زیرساخت‌ها، فرایندها و دستورالعمل‌های مختلف در راستای اجراسازی آنها
 • اجرای طرح‌های اصلاح ساختاری و فرایندی و تجزیه و تحلیل مشاغل و بکارگیری نتایج حاصل در بهبود شرح وظایف و شرایط احراز، توسعه و ارتقاء نظام شایستگی کارکنان
 • مدیریت عملکرد کارکنان، شامل برقراری ضوابط (برنامه‌ریزی عملکرد)، ایجاد معیارهای قابل سنجش برای ارزیابی عملکرد و ایجاد برنامه‌های توسعه فردی کارکنان و استفاده نتایج آن در برنامه‌ریزی‌های آموزشی، نظام پاداش، ارتقا و …
 • طراحی استراتژی آموزشی کارکنان، اجرای نیازسنجی آموزشی، تحلیل شکاف و ارزیابی بین شایستگی‌های موجود و مطلوب کارکنان، طراحی و تدوین محتوای دوره‌های آموزشی جهت از بین بردن خلاءهای عملکردی و ارزیابی اثربخشی دوره‌ها
 • طراحی و اجرای رویکرد نظامند در برنامه‌های رفاهی و انگیزشی کارکنان و اعضای هیأت علمی
 • ارتقاء و بهبود بانک جامع اطلاعات منابع انسانی دانشگاه

شرح وظایف کارکنان:

 • پیگیری امور مربوط به بیمه تکمیلی
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر انجام امور مربوط به تسهیلات بانکی
 • ارتباط با ادارات رفاه سازمان‌ها و دانشگاه‌های دیگر و برنامه‌ریزی جهت استفاده از امکانات رفاهی آنان
 • برنامه‌ریزی و برگزاری دوره‌های آموزشی جهت ارتقاء مهارت و دانش کارکنان
 • برنامه‌ریزی و هماهنگی با شرکت‌های مختلف جهت صدور کارت‌های اعتباری به منظور فراهم نمودن شرایط خرید اقساطی توسط کارکنان دانشگاه
 • شرکت در جلسات کمیته آموزش، کمک به تدوین برنامه جامع آموزشی
 • تهیه فرمت اولیه بودجه رفاهی

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات