معاون آموزشی، دانشجویی و فرهنگی

۱۱۱۱۱۱۱اسکندر جمالی شکرآب

Email: jamali917@yahoo.com

تلفن: ۰۴۵۳۲۶۳۹۷۲۳

 

 

 


سوابق تحصیلی

 • کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی از دانشگاه تبریز
 • دانشجوی دکتری تخصصی رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی در واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق تدریس

 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
 • دانشگاه محقق اردبیلی
 • دانشگاه پیام نور واحد اردبیل
 • مؤسسه غیر انتفاعی عالی مقدس اردبیلی
 • مؤسسه علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل

سوابق پژوهشی

 • طراحی بالابر تلسکوپی ۱۰متری
 • بررسی عددی و تجربی برخورد یک جت متلاطم مدور به مجموعه لوله های مبدل حرارتی
 • ساخت روبات مسیر یاب در برخورد با موانع
 • ارائه تعداد ۴ مقاله به کنفرانس بین المللی مکانیک )دینامیک شاره ها(  در داخل کشور
 • انجام چندین طرح پژوهشی کاربردی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

سوابق کاری

 • کارشناس تولید در قسمت مهندسی محصول شرکت تراکتورسازی ایران
 • مسئول دفتر فنی شرکت ذوب آهن اردبیل
 • مسئول اجرائی سیستم تأسیسات )شامل سیستمهای آب، هوا، روغن، هیدرولیک و گریس(  واحد نورد شرکت ذوب آهن اردبیل
 • مسئول نصب تجهیزات واحد نورد شرکت ذوب آهن اردبیل
 • مدیر مکانیک واحد نورد شرکت ذوب آهن اردبیل
 • مسئول دفتر فنی کارگاه شرکت مهندسی احداث دانشوران در پروژه طرح افزایش ظرفیت کارخانه سیمان اردبیل
 • سرپرست کارگاه شرکت مهندسی احداث دانشوران در پروژه طرح افزایش ظرفیت کارخانه سیمان اردبیل
 • مسئول اجرائی نصب تجهیزات مکانیکی دپارتمان های سنگ شکن، سالن خاک، پخت، آسیاب مواد و بسته بندی کارگاه شرکت اوکسین صنعت در پروژه احداث مجتمع کارخانجات سیمان لامرد
 • مسئول دفتر فنی کارگاه شرکت اوکسین صنعت در پروژه احداث مجتمع کارخانجات سیمان لامرد
 • سرپرست کارگاه شرکت اوکسین صنعت در پروژه احداث مجتمع کارخانجات سیمان لامرد
 • مسئول دفتر فنی کارگاه شرکت دوام انرژی در پروژه احداث خط دوم کارخانه سیمان بجنورد
 • مدیر مکانیک شرکت اوکسین صنعت در پروژه احداث فاز ۴ سیمان شرق )مشهد(
 • پیمانکار نصب تجهیزات مکانیکی دپارتمان پخت شرکت اوکسین صنعت در پروژه احداث فاز ۴ سیمان شرق )مشهد(
 • ناظر پروژه های سیستم های گازرسانی خانگی تجاری و صنعتی در سطح استان اردبیل از طرف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل بعنوان مهندس مکانیک
 • طراح و ناظر نقشه های تأسیسات مکانیکی ساختمان و دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسی با پایه ۷ نظام مهندسی
 • مدیر گروه مهندسی مکانیک و برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی
 • عضو شورای پژهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی به مدت ۷ سال
 • عضو اصلی کمیته بدوی تخلفات اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی به مدت ۳ سال

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات