مسئول دفتر فنی و عمران

پیمان عبدالهی

سوابق تحصیلی: فوق لیسانس عمران

تلفن تماس:۰۹۱۴۷۰۸۳۳۲۷

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات