مسئول پژوهش

img_0113حسین عیوض زاده

سوابق تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت

تلفن: ۰۴۵۳۲۶۳۹۷۲۵

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات