مسئول امتحانات

img_4228

مقصود نصیری

سوابق تحصیلی: کارشناسی حسابداری

شماره تماس:۰۴۵۳۲۶۳۹۷۳۲

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات