مسئول امتحانات

img_4228

مقصود نصیری

سوابق تحصیلی: کارشناسی حسابداری

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات