کارشناس اداره فارغ التحصیلان

img_4206

علی بیدار

سوابق تحصیلی:کارشناس فناوری و اطلاعات

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات