مدیر آموزش


img_4657

 

پیمان قاسمی

سوابق تحصیلی: کارشناسی کامپیوتر-دانشجوی ارشد کامپیوتر

تلفن:۰۹۱۴۱۵۸۳۷۷۱ – ۲-۰۴۵۳۲۶۳۹۷۲۱ داخلی ۲۱۷

گروه آموزشی: کامپیوتر، برق،حقوق و مکانیک

telegram:@Peymanard

 

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات