فنی و مهندسی

کارشناسی ارشد ناپیوسته:

۱٫       مهندسی عمران – سازه

۲٫       مهندسی کامپیوتر -نرم افزار

کارشناسی پیوسته:

۱٫       مهندسی عمران

۲٫       مهندسی نرم افزار کامپیوتر

۳٫       مهندسی معماری

کارشناسی ناپیوسته:

۱٫       معماری

۲٫       مهندسی اجرایی عمران

۳٫       مهندسی تکنولوژی ساختمان

۴٫       مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

۵٫       مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

۶٫       مهندسی تکنولوژی برق – قدرت

۷٫       مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری

۸٫       مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی

کاردانی ناپیوسته:

۱٫       علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر

۲٫       کاردان فنی الکترونیک

۳٫       کاردان فنی کارهای عمومی ساختمان

۴٫       ساخت و تولید

۵٫       علمی کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات

۶٫       کاردان فنی صنایع اتومبیل

کاردانی پیوسته:

۱٫       علمی کاربردی متالوژی – ریخته گری

۲٫       علمی کاربردی الکتروتکنیک – تاسیسات الکتریکی

۳٫       علمی کاربردی الکتروتکنیک – برق صنعتی

۴٫       علمی کاربردی کامپیوتر – نرم افزار کامپیوتر

۵٫       علمی کاربردی نقشه کشی معماری – معماری

۶٫       علمی کاربردی نقشه کشی عمومی – نقشه کشی و طراحی صنعتی

۷٫       نقشه برداری

۸٫       علمی کاربردی ساخت و تولید – قالبسازی

۹٫       علمی کاربردی ساخت و تولید – ماشین افزار

۱۰٫   علمی کاربردی مکانیک خودرو – مکانیک خودرو

۱۱٫   علمی کاربردی تاسیسات – تبرید

۱۲٫   علمی کاربردی تاسیسات – تهویه مطبوع

۱۳٫   علمی کاربردی ساختمان – کارهای عمومی ساختمان

 

 

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات