فرمها و چارتهای تحصیلی

فرم های مورد نیاز در قالب فایل فشرده

فرم اگهی دفاع

صورتجلسه-دفاع-ورودی-۹۵-به-بعد

فرم عدم ارائه مقاله

فرم پیشنهاد و تصویب موضوع پایان نامه(علوم انسانی)

فرم پیشنهاد و تصویب موضوع پایان نامه(فنی مهندسی)

فرم تعهد ارایه نتایج تحقیقاتی حاصل از پایان¬نامه

فرم گزارش سه ماهه پیشرفت کار

موافقت اساتید

مراحل تصویب ودفاع از پایان نامه

مدارک لازم جهت دفاع

فرم شرکت در جلسه دفاعیه

راهنمای نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم سمینار عمران

ارزیابی جلسه دفاع

برچسب سی دی

فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم تاییدیه اصلاحات

تعهد اصالت پایان نامه

تعیین ارزش مقاله

راهنمای نگارش پایان نامه حقوق

صورتجلسه دفاع

عدم ارائه مقاله

فرم-ب

مدارک-لازم-جهت-دفاع-۱

مراحل-تصویب-ودفاع-از-پایان-نامه-۱

موافقت اساتید

نحوه تنظیم سی دی

بخشنامه چاپ کتب

دستورالعمل استخراج مقاله

فرم استخراج مقاله

فرم نمره سمینار گروه کامپیوتر

فرمهای کارآموزی

کارآموزی ۱            کارآموزی ۲         کارآموزی ۳         کارآموزی۴

دانلود چارتهای تحصیلی

تربیت بدنی

چارت رشته های عمران

حسابداری

__________

چارت دروس رشته های گروه کامپیوتر

__________

__________

چارت دروس رشته های گروه برق

__________

__________

چارت دروس رشته های گروه مکانیک

__________

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات