فرمها

فرم های مورد نیاز در قالب فایل فشرده

فرم اگهی دفاع

فرم عدم ارائه مقاله

فرم پیشنهاد و تصویب موضوع پایان نامه(علوم انسانی)

فرم پیشنهاد و تصویب موضوع پایان نامه(فنی مهندسی)

فرم تعهد ارایه نتایج تحقیقاتی حاصل از پایان¬نامه

فرم گزارش سه ماهه پیشرفت کار

موافقت اساتید

مراحل تصویب ودفاع از پایان نامه

مدارک لازم جهت دفاع

فرم شرکت در جلسه دفاعیه

راهنمای نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم سمینار عمران

ارزیابی جلسه دفاع

برچسب سی دی

تحویل نسخه پایان نامه

تعهد اصالت پایان نامه

تعیین ارزش مقاله

درخواست دفاع

راهنمای نگارش پایان نامه حقوق

صورتجلسه دفاع

عدم ارائه مقاله

فرم الف

فرم-ب

مدارک-لازم-جهت-دفاع-۱

مراحل-تصویب-ودفاع-از-پایان-نامه-۱

موافقت اساتید

نحوه تنظیم سی دی

پروپوزال

بخشنامه چاپ کتب

دستورالعمل استخراج مقاله

فرم استخراج مقاله

فرم نمره سمینار گروه کامپیوتر

 

فرمهای کارآموزی

کارآموزی ۱            کارآموزی ۲         کارآموزی ۳         کارآموزی۴

 

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات