طرح معلمان

کاردانی ناپیوسته (نیمه وقت)

  1. تربیت معلم آموزش دینی و عربی
  2. تربیت معلم آموزش و پرورش ابتدایی
  3. تربیت معلم آموزش علوم تجربی

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات