رئیس واحد

دکتر حسین منفرد 

استادیار پایه ۹

ایمیل: Monfared.h@gmail.com

 

 

 

 


سوابق آموزشی :

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

نام دانشگاه

شهر

کشور

تاریخ اخذ مدرک

کارشناسی

ریاضی کاربردی

اصفهان

اصفهان

ایران

۸۴

کارشناسی ارشد

ریاضی محض- آنالیز

اصفهان

اصفهان

ایران

۸۶

دکتری تخصصی

ریاضی محض- آنالیز

علوم و تحقیقات

تهران

ایران

۹۶

پستهای اداری وسازمانی :

پست سازمانی

شهر محل کار

تاریخ

نام موسسه یا دانشگاه

شروع

خاتمه

عضو هیات علمی دانشگاه

گرمی

۰۱/۱۲/۸۷

ادامه

دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان

گرمی

۲۵/۰۶/۸۹

۰۱/۰۲/۹۲

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

معاونت پژوهشی

گرمی

۸/۰۵/۹۱

۰۱/۰۲/۹۲

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

معاونت اداری و مالی

بیله سوار

۰۱/۰۲/۹۲

۰۸/۰۸/۹۶

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیله سوار

دبیر شورای تخصصی  اداری و مالی استان

استان اردبیل

۰۶/۰۴/۹۴

۰۸/۰۸/۹۶

دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل

مسئول کانون بسیج اساتید

گرمی

۸۹

ادامه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

رئیس واحد دانشگاه آزاد

بیله سوار

۰۸/۰۸/۹۶

ادامه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیله سوار

موضوعات مورد علاقه برای تحقیق و پژوهش :

  قضیایای نقطه ثابت – فضاهای نرمدار احتمالی –  نظریه مینیماکس  – فضاهای متریک تعمیم یافته- اندازه نافشردگی

 

 مقالات چاپ شده در نشریات ومجلات خارجی :

Date

Journal

Title of the Article 

No.

۲۰۱۲

Applied Mathematical and Computational Sciences

 

NUMERICAL SOLUTION TO THE NONLINEAR SYSTEM  OF FREDHOLM-VOLTERRA-HAMMERSTEIN INTEGRAL  EQUATIONS USING A LEGENDRE-SPECTRAL METHOD

۱

۲۰۱۲

Applied Mathematical and Computational Sciences

 

NUMERICAL SOLUTION OF BVPS FOR FOURTH-ORDER INTEGRO-DIFFERENTIAL EQUATIONS USING A LEGENDRE-SPECTRAL METHOD

۲

۲۰۱۲

Applied mathematical modeling

Numerical solution of singular IVPs  of Lane-Emden  type using a modified legendre- spectral  method

۳

۲۰۱۳

Applied and Basic Science

Interval inefficiency assessment using data envelopment analysis

۴

۲۰۱۶

Journal of fixed point and application

Fixed point results on M-metric spaces

۵

۲۰۱۶

Communications and nonlinear analysis

$F(\psi,\phi)$-contractions for $\alpha$-admissible mappings on metric spaces and related fixed point results

۶

۲۰۱۷

Nonlinear functional analysis and applications

Generalized contraction principle with control function on M-metric spaces

۷

۲۰۱۷

International journal of nonlinear analysis and applications

C-class and $F(\psi,\phi)$-contractions on M-metric spaces

۸

۲۰۱۷

East Asian mathematical journal

Simulation functions over M-metric spaces

۹

۲۰۱۸

Results in Fixed Point Theory and Applications

Coupled fixed point theorems for generalized contractions in ordered M-metric spaces

۱۰

۲۰۱۸

Fixed Point Theory and Applications

F(ψ,φ)-Contractions for α-admissible mappings on M-metric spaces

۱۱

 

مقالات  ارائه شده در کنفراس ها و همایشهای  ملی:

عنوان مقاله

نام همایش

تاریخ

مشکلات روشهای آموزش ریاضی و راهکارهایی برای بهبود آنها

همایش سراسری آموزش علوم پایه در آموزشکده های سما و چالش های پیش روی آن- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

۲۷/۰۶/۸۹

یادگیری الکترونیکی و مدیریت آموزش الکترونیکی

همایش ملی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه آموزش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

۰۳/۰۹/۸۹

یک بهبود برای کاریی بازه ای : مرز کارآ و ناکارآ

سومین همایش ریاضی و آمار دانشگاه پیام نور مرکز بناب

۲۸/۱۱/۸۹

سنجش کارآیی بازه ای در DEA  : یک رویکرد مبتنی بر مرز تولید ناکارا

چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها – دانشگاه مازندران

۲۴/۰۳/۹۱

مقالات  ارائه شده در کنفراس ها و همایشهای داخلی و خارجی بین المللی:

Date

Conference title

Title of the talk

No.

During 11-13 July 2016

 

International Conference on Applied Mathematics and Analysis, Atılım University, Ankara, Turkey

Recent results in M-metric spaces

۱

 During 3-4 feb, 2017

۸th  Nonlinear Analysis Seminar and its Applications,  Islamic Azad University, Ahvaz Branch,  Ahwaz, Iran

Recent results with simulation functions on M-metric spaces 

 

  ۲

july. 13,  ۲۰۱۷

۵th Seminar on Functional Analysis and its Applications,   University of Zanjan, Zanjan, Iran

A remark on discontinuity at fixed point in partial metric spaces

۳

During 14-18 August, 2017

 

۱۱th International Society for Analysis, its Applications and Computation (ISAAC), Linnaeus University, Sweden

Fixed point theorems in ordered M-metric spaces

۴

Feb. 28- mar. 1,  ۲۰۱۸

۹th  Nonlinear Analysis Seminar and its Applications, International University of Imam Khomeini, Qazvin, Iran

Discontinuity at fixed point in M- metric spaces

۵

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات