روستای دمولو

ر  ۴۲۱۳۱۳۶۸۸_۸۱۰۷۱  eq6z_rostaye_demoli

روستای دمولی واقع در ۲۵ کیلومتری بخش انگوت با وجود طبیعت بکر خدادادی با مشکلات عدیده ای از جمله عدم وجود راه های روستایی مناسب، کمبود و یا نبود امکانات ابتدایی، کمبود آب آشامیدنی مناسب دست و پنجه نرم می کنند.
دمولوی مغان که در سال های نه چندان دور با جمعیت بیش از ۷۰ خانواری برخوردار بود، اکنون با کمتر از ۳۰ خانوار در گوشه ای از این خاک پهناور با نبود امکانات کافی در عمده جوانب توسعه روستایی مواجه است. روستای هدف گردشگری با مردمی خونگرم که مهمان نوازی شان زبانزد خاص و عام است و دارای اقلیمی به شدت متفاوت از سایر نقاط استان اردبیل است.
img_20160304_153649

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات