رئیس اداره اموردانشجویی و فرهنگی

img_4424

حجت السلام والمسلمین حاج یعقوب پناهی

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد فقه

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات