مسئول حراست

قاسم صفری

حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

تلفن: ۰۴۵۳۲۶۳۹۷۲۷

√حراست در لغت به معنای پاسداری و مراقبت کردن می باشد . از لحاظ عرف اداری حراست به نهادی گفته می شود که در قلب تشکیلات یک سازمان وجود داشته و وظیفه خطیر مراقبت از سلامت اجزای ریز و درشت آن تشکیلات را در برابر انواع و اقسام انحراف های موجود به عهده دارد .
√اداره حراست به منظور حفظ اصول و تعمیق ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایجادنظم و انسجام در اداره تشکیلات سازمانی دانشگاه فعالیت میکند تا ضمن ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب هر گونه انحراف اشکای و تخلفی را در امور اجرائی کشفنماید و گزارشها و رهنمودهای لازم را در این زمینه به مراجع ذیصلاح ارسال دارد.
√حراست به عنوان مشاور مدیریت : حراست به عنوان چشم مدیر در سازمان و با توجه به اشراف اطلاعاتی که به مجموعه دارد می تواند مشاور خوبی برای مدیریت محسوب شود .

شرح وظایف حراست

اداره حراست دانشگاه در راستای حفاظت و حراست از ارزشهای والای نظام ، حفظ نظم و انسجام در مجموعه دانشگاه و جلوگیری از انحراف و تخلف در امور اجرایی و در دیگر زمینه ها ، ایجاد شده است .
در واقع عملکرد کنترلی اداره حراست را میتوان در چهارچوب وظایف ذیل خلاصه نمود :
۱ – کشف و گزارش تخلفات احتمالی ( بطور اعم در حیطه دانشگاه ) .
۲ – کشف و مقابله با توطئه های دشمنان خارجی و داخلی انقلاب اسلامی در راستای لکه دار نمودن امنیت اجتماعی محیط دانشگاه .
۳ – کشف و برخورد با جرایم و تخلفات سیاسی ، امنیتی و اداری مجموعه شاغلین در دانشگاه و اعلام به مسئولین ذیربط .
۴ – نظارت بر روند دریافت و اقدام در مورد اسناد طبقه بندی شده و توزیع و نگهداری آنها به صورت متمرکز .
۵ – نظارت بر حفاظت فیزیکی دانشگاه و تهیه طرحهای حفاظت فیزیکی .
۶ – آموزش و توجیه مسئولین واحد ها و پرسنل زیر مجموعه در زمینه های حراست ، حفاظت اسناد ، افراد ، تأسیسات و نظارت بر اجرای طرحها .
۸ – صدور مجوز مخصوص تردد وسائط نقلیه به محوطه دانشگاه .
۹ – همکاری در تهیه طرحهای حفاظتی ، امنیتی و نظارت مستمر بر اجرای طرحهای مذکور .
۱۰ – پیگیری وظایف ارجاع شده از سوی مسئولین ذیربط .
۱۱ – ارایه مشاوره امنیتی به بالاترین مقام اجرائی دستگاه .
۱۲ – پیگیری و اجراء بخشنامه ها و دستورالعملها .

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات