باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

دکتر رضا علائی

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد گرمی

عضو هیات علمی گروه مکانیک

مدیر گروه مکانیک،برق و کامپیوتر


برای عضویت و دسترسی به سامانه باشگاه بر روی لینک زیر کلیک کنید.

باشگاه پزوهشگران جوان و نخبگان

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات