آزمایشگاه ها

پیمان عبدالهی

سوابق تحصیلی: فوق لیسانس عمران

تلفن تماس:۰۹۱۴۷۰۸۳۳۲۷

 

 

SAMSUNG

 

 

آزمایشگاه برق ماشین

SAMSUNG

آزمایشگاه برق الکترونیک

SAMSUNG

آزمایشگاه فنی عمران – بتن

SAMSUNG

آزمایشگاه عمران – مکانیک خاک

SAMSUNG

آزمایشگاه مکانیک

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات