اخبار دانشگاه

قابل توجه دانشجویان گروه برق و مکانیک

  رشیدی       ۳۰ مهر, ۱۳۹۷

کلیه کلاسهای روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۸/۰۶ اساتید آقایان دکتر اتابک نجفی و رضا علایی در روز سه شنبه مورخه ۹۷/۰۸/۰۱ برگزار خواهد شد.

ادامه ...

اطلاعیه ها

گروه تخصصی مدیریت ، حسابداری ، عمران ادامه ...

  رشیدی       ۱۲ دی, ۱۳۹۷

ادامه ...

  رشیدی       ۲ دی, ۱۳۹۷

دانشجویان متقاضی استفاده از وام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به صندوق رفاه دانشجویان واحد مراجعه نمایند.با توجه به محدودیت اعتبار، الویت با دانشجویانی خواهد بود که زودتر مراحل ثبت نام را انجام داده باشند. ادامه ...

  رشیدی       ۲۵ آذر, ۱۳۹۷

ادامه ...

  رشیدی       ۱۱ آذر, ۱۳۹۷

روز سه شنبه ۹۷/۰۸/۲۹ ماشین ۳ ساعت ۸/۳۰ الی ۱۰    مدارهای الکتریکی ۲     ۱۰ الی ۱۲     مدارهای منطقی  ۱۳الی ۱۴:۳۰ تاسیسات الکتریکی ۱۴:۴۵ الی ۱۶        ماشین مخصوص  ۱۶ الی ۱۷:۳۰ روز چهارشنبه  ۹۷/۰۸/۳۰ کلیه کلاسهای مورخه ۹۷/۰۸/۱۱       در این تاریخ برگزار خواهدشد. روز پنج شنبه ۹۷/۰۹/۰۱ کلیه کلاسهای مورخه ۹۷/۰۸/۱۲ در این تاریخ برگزار خواهد […] ادامه ...

  رشیدی       ۲۷ آبان, ۱۳۹۷

ادامه ...

نشانی: اردبیل، گرمی، جاده 5 کیلومتری اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمي صندوق پستی: 63764-56517

شماره تلفن:34-32639721-045 نمابر: 32639720-045

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات